Jugopan - Tel: +381 21 650 59 76
header

Reciklaža kablova

Reciklaža kablova

portfolio

Naša osnovna delatnost je reciklaža otpadnih kablova. Po tome smo se izdvojili među kompanijama koje se bave reciklažom i zauzeli smo značajno mesto na tržištu pre svega Vojvodine, a i Srbije.

Pri prijemu otpadni kablovi se pregledaju i analiziraju da bi se utvrdila njihova tačna vrednost. Zbog ogromnog broja različitih vrsta otpadnih kablova određivanje njihove prave vrednosti nije uvek jednostavno. Potrebno je iskustvo i znanje da bi se „na oko“ odredio procenat učešća metala (bakar ili aluminijum) koji određuje konačnu otkupnu cenu.

Posle prijema sa otpadnih kablova prvo treba odstraniti eventualne nečistoće u vidu maltera, betona i sl. Nakon toga se kablovi sortiraju prema onome što želimo da dobijemo jer postoje tri osnovne vrste granulata kao krajnjeg proizvoda.

Sortirani kablovi se ubacuju u liniju za reciklažu kablova. Ona se sastoji od od šredera  pokretnih traka sa magnetnim separatorima i granulatora kablova. Nakon dva koraka usitnjavanja i mlevenja kablova i separacije dobija se bakarni ili aluminijumski granulat potpuno očišćen od otpadne plastike. Granulat se pakuje u džambo vreće i tako isporučuje kupcima. Ovako pripremljen bakar ili aluminijum su izuzetno pogodni za manipulaciju, odmeravanje radi legiranja, i za topljenje.

Napominjemo da je ceo proces ekološki. U pitanju je čisto mehanička prerada, bez ikakvih termičkih ili hemijskih procesa koji mogu ugroziti životnu sredinu.

Naš kapacitet prerade je 2,5 t otpadnih kablova po smeni. U planu nam je dalje ulaganje u proširenje kapaciteta i poboljšanje procesa separacije.