Reciklaža i Promet sekundarnih sirovina

Otkup metalnog otpada

Otkupne cene
za male količine:

0 din/kg

Otkupna cena kablova

0 din/kg

Otkupna cena Prohroma

0 din/kg

Otkupna cena Mesinga

0 din/kg

Otkupna cena Bakra I

0 din/kg

Otkupna cena Bakra III

Za veće količine i pravna lica odobravamo više cene. Pozovite da se informišete.

Na našem stovarištu otkupljujemo metalni otpad, i od pravnih i od fizičkih lica. Prilikom prijema otpadni materijal se pregleda i zaprima prema klasifikaciji. Za Vaš otpad pare dobijate odmah, a plaćamo po najvišim cenama koje možemo da ponudimo. Broj naših dobavljača se konstantno povećava jer je procedura otkupa metalnog otpada poštena i efikasna.

Otkupljujemo sledeći otpad:

Bakar

Aluminijum

Kablovi

Mesing

Olovo

Prohrom

Gvožđe

Bronza

Svaki komad zaprimljenog otpada se prvo vizuelno pregleda da bi se utvrdila njegova osnovna svojstva. Ukoliko otpad nije potpuno čist i jednorodan ne može se otpremiti kupcima koji zahtevaju kvalitetno pripremljen materijal. 

Otpad koji se odredi da nije potpuno čist ide na dalju preradu. Mehaničkim putem se razdvajaju različiti materijali i odstranjuju nečistoće. Za to koristimo aligatorske makaze i mobilne hidraulične makaze. Posebno se odvajaju otpadni kablovi , koji se dalje prerađuju u liniji za granulaciju kablova. 

Posle mehaničkog razdvajanja i čišćenja pripremljeni materijal se sortira prema klasi, odnosno prema zahtevima kupaca. Naš cilj je da sav materijal kupcima isporučimo u kvalitetu, količini i obliku koji je njima najpogodniji za dalju preradu. Materijal se uglavnom pakuje u džambo vreće u količinama do 1 t.

Sa svim našim kupcima imamo dugogodišnju saradnju zasnovanu pre svega na poverenju i ispunjavanju dogvorenih obaveza.

Reciklaža kablova

Naša osnovna delatnost je reciklaža otpadnih kablova. Po tome smo se izdvojili među kompanijama koje se bave reciklažom i zauzeli smo značajno mesto na tržištu pre svega Vojvodine, a i Srbije.

Pri prijemu otpadni kablovi se pregledaju i analiziraju da bi se utvrdila njihova tačna vrednost. Zbog ogromnog broja različitih vrsta otpadnih kablova određivanje njihove prave vrednosti nije uvek jednostavno. Potrebno je iskustvo i znanje da bi se „na oko“ odredio procenat učešća metala (bakar ili aluminijum) koji određuje konačnu otkupnu cenu.

Posle prijema sa otpadnih kablova prvo treba odstraniti eventualne nečistoće u vidu maltera, betona i sl. Nakon toga se kablovi sortiraju prema onome što želimo da dobijemo jer postoje tri osnovne vrste granulata kao krajnjeg proizvoda.

Sortirani kablovi se ubacuju u liniju za reciklažu kablova. Ona se sastoji od od šredera  pokretnih traka sa magnetnim separatorima i granulatora kablova. Nakon dva koraka usitnjavanja i mlevenja kablova i separacije dobija se bakarni ili aluminijumski granulat potpuno očišćen od otpadne plastike. Granulat se pakuje u džambo vreće i tako isporučuje kupcima. Ovako pripremljen bakar ili aluminijum su izuzetno pogodni za manipulaciju, odmeravanje radi legiranja, i za topljenje.

Napominjemo da je ceo proces ekološki. U pitanju je čisto mehanička prerada, bez ikakvih termičkih ili hemijskih procesa koji mogu ugroziti životnu sredinu.

Naš kapacitet prerade je 2,5 t otpadnih kablova po smeni. U planu nam je dalje ulaganje u proširenje kapaciteta i poboljšanje procesa separacije.

Prohrom otpad

Poslednjih godina otkup prohromskog otpada je postao naša centralna aktivnost. Kao i sve ostalo i ovo se trudimo da radimo na efikasan i profesionalan način, uz poštovanje zaheva naših dobavljača i kupaca, zakonskih normi i zaštite životne sredine.

Nudimo konkurentne cene, a plaćanje za preuzeti otpad je odmah nakon utvrđivanja količine i kvaliteta. Ne postoje ograničenja u količini otpada koji preuzimamo. 

Prikupljeni prohromski otpad sortiramo, sečemo, baliramo i pakujemo, a zatim isporučujemo našim partnerima u Evropskoj uniji. Svaki preuzeti komad se analizira i sortira da bi obezbediti kvalitetnu sirovinu za topionice.

O Nama

Jugopan doo je porodično preduzeće osnovano 1995. godine. Vremenom se kao osnovna delatnost izdvojila reciklaža i promet sekundarnih sirovina. Od drugih kompanija se izdvajamo reciklažom otpadnih kablova gde smo zauzeli lidersku poziciju na teritoriti Vojvodine. 

Naš cilj je da svojim poslovanjem potpomognemo održivi razvoj i očuvanje životne sredine tako što ćemo prikupljeni otpad efikasno preraditi i dobiti sirovinu adekvatnu za ponovnu upotrebu. 

Našim dobavljačima nudimo fer cene i uslove plaćanja, uz pošten i jasan prijem otpada.

Pri svakom koraku od prijema do otpreme, posvećeni smo efikasnom dobijanju čistih materijala, pravilno klasiranih i pripremljenih za transport.

Posedujemo integralne Dozvole za sakupljane, transport, skladištenje i tretman otpada.

Našu ponudu opreme za reciklažu možete videti na stranici