Jugopan - Tel: +381 21 650 59 76
header

Početna

Početna

portfolio

“Jugopan” doo je porodično preduzeće osnovano 1995. godine. Vremenom se kao osnovna delatnost izdvojila reciklaža i promet sekundarnih sirovina. Od drugih kompanija se izdvajamo reciklažom otpadnih kablova gde smo zauzeli lidersku poziciju na teritoriti Vojvodine.

Naš cilj je da svojim poslovanjem potpomognemo održivi razvoj i očuvanje životne sredine tako što ćemo prikupljeni otpad efikasno preraditi i dobiti sirovinu adekvatnu za ponovnu upotrebu.

Našim dobavljačima nudimo fer cene i uslove plaćanja, uz pošten i jasan prijem otpada.

Pri svakom koraku, od prijema do otpreme, posvećeni smo efikasnom dobijanju čistih materijala, pravilno klasiranih i pripremljenih za transport.

Posedujemo integralne dozvole za sakupljane, transport, skladištenje i tretman otpada.
 
NAŠU PONUDU OPREME ZA RECIKLAŽU MOŽETE VIDETI NA STRANICI 
 
opremazareciklazu.rs

NAŠU PONUDU OPREME ZA RECIKLAŽU MOŽETE VIDETI NA STRANICI

Jugopan equipment